Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 91 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


Komunikat – Regulamin
Lubskie Spotkania z Szachami
Grand Prix Szachów Szybkich P-15

I. CELE
- Umożliwienie kontaktów sportowych
- Popularyzacja sportu
- Wyłonienie Mistrza w grze szybkiej P-15

II. ORGANIZATOR
- Lubski Dom Kultury
- Lubski Klub Szachowy LDK „CAISSA” Lubsko

III. TERMINY, MIEJSCE, PROGRAM TURNIEJU
1. 27.03.2011r.
2. 17.04.2011r.
3. 25.09.2011r.
4. 16.10.2011r.
5. 27.11.2011r.
- Kawiarnia Lubskiego Domu Kultury
- Program Turnieju:
godz. 09.00 – 09.45 - zapisy
godz. 09.45 – 10.00 - odprawa techniczna
godz. 10.00 – 15.00 – rundy I – IX
godz. 15.00 - zakończenie

IV. SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO GRY
- System Szwajcarski 9 Rund
- 15 minut dla zawodnika

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
- Wpłacenie wpisowego
Seniorzy – 15,-zł
Juniorzy – 10,-zł
- Zawodnicy LKSz CAISSA Lubsko
Seniorzy – 10 zł
Juniorzy – nie płacą wpisowego

VI. NAGRODY
I Miejsce – 150 zł
II Miejsce – 100 zł
III Miejsce – 50 zł
Są to kwoty minimalne, w przypadku większej ilości za-
wodników wartość nagród wzrośnie.
Nagrody rzeczowe dla najlepszych juniorów.
Do lat 15
Do lat 18

VII. UWAGI KOŃCOWE
O kwalifikacji końcowej decydują kolejno:
1. Suma zdobytych punktów
2. Wartościowanie średnie Buchholza
3. Progres
4. Wartościowanie Buchholza
5. Ilość zwycięstw.

- Wpisowe i koszty przejazdu oraz ubezpieczenie pokrywają zawodnicy lub ich macierzyste kluby
- Aby usprawnić wpisywanie danych do komputera proszę o zgłoszenie udziału w turnieju telefonicznie do Sędziego Głównego Mariusza Kucharskiego kl. Państwowej, nr tel.
kom. 660 261 608 e-mail: mar.kucharski@wp.pl
- Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i ewentualnych niezbędnych zmian niniejszego komunikatu
- Aktualne wyniki można śledzić na stronie internetowej www.caissa.fr.pl

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019