Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 105 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com
drukuj komunikat


Kurs sędziowski na III i II klasę sędziowską
Spotkanie szkoleniowe sędziów województwa Lubuskiego

Kurs sędziowski
Warunki uczestnictwa:
Sędzią szachowym może być osoba, która:
a) ma ukończone 18 lat, z wyjątkiem młodzieżowej klasy sędziowskiej, którą można uzyskać mając ukończone 16 lat,
b) ma przynajmniej II kategorię szachową,
c) zda egzamin sędziowski przed właściwą komisją,
d) zobowiązuje się wypełniać zadania sędziowskie.

Uzyskanie klasy sędziowskiej wymaga zdania egzaminu lub ukończenia odpowiedniego kursu sędziowskiego, połączonego z egzaminem.

Przystąpienie do egzaminu na sędziego szachowego wymaga spełnienia następujących warunków:
a) posiadanie ważnej licencji sędziowskiej (nie dotyczy klasy młodzieżowej i trzeciej)
b) wniesienie opłaty zgodnie z Komunikatem organizacyjno-finansowym PZSzach.

Klasy sędziowskie są nadawane stopniowo (sędzia klasy III nie może uzyskać klasy I).

Kandydat na sędziego klasy drugiej musi sędziować minimum cztery turnieje jako sędzia rundowy, w tym przynajmniej dwa rozgrywane tempem, umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe. Musi również mieć opłaconą roczną opłatę sędziowską.

Kurs odbędzie się 16.04.2011 w Zielonej Górze w Domu Harcerza ul. Dzika 6 od godz. 10:00 do 13:00 o godzinie 13:00 odbędzie się egzamin. Zakończenie kursu przewidywane jest na godzinę 14:00.
Koszt kursu wynosi 100 zł płatne na konto LZSzach lub przed kursem.

Spotkanie szkoleniowe
O godzinie 15:00 rozpocznie się spotkanie szkoleniowe sędziów województwa Lubuskiego. Spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń w pracy sędziego, rozwiązywanie bieżących problemów napotkanych podczas turniejów szachowych, omówienie częstych błędów.
Przeprowadzone zostanie również szkolenie ( bezpłatne dla sędziów którzy mają opłacona roczną opłatę sędziowską) dotyczące wykorzystania programu ChessArbiter do pracy podczas turniejów szachowych.

Zgłoszenia
telefon: 887603040, 683748011 email dancig@interia.pl

Przewodniczący Kolegium Sędziów
Województwa Lubuskiego
Tomasz Sowa

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2019