Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 2 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt

drukuj komunikat


OTWARTE MISTRZOSTWA HETMANA
JUNIORÓW SENIORÓW
28-30 GRUDNIA 2020R.

Oddzielne klasyfikacje dla juniorów i seniorów


ORGANIZATOR:
Wrocławski Klub Szachowy HETMAN (OPP), www.wkszhetman.pl

MIEJSCE ZAWODÓW:
ul. Św. Antoniego 31 B, Wrocław

TERMIN:
28-30 grudnia 2020r.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający co najmniej III kategorię PZSZACH.

GRUPA STARTOWA:
Jedna grupa startowa, w której będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja dla juniorów i seniorów.
Grupa ograniczona do 30 osób.

PROGRAM ZAWODÓW:
28.12.2020r. - poniedziałek
Przyjmowanie i potwierdzenie zgłoszeń od godz. 9:00 do 9:45.
I runda – godz. 10:00
II runda - godz. 14:00

29.12.2020r. - wtorek
III runda – godz. 9:00
IV runda - godz. 13:00
V runda - godz. 17:00

30.12.2020r.
VI runda – godz. 10:00
VII runda - godz. 14:00
Zakończenie – 15 min po zakończeniu ostatniej partii.

WPISOWE:
80 PLN w dniu zawodów.

ZGŁOSZENIA:
- formularze online na stronie: www.chessarbiter.com
- SMS: 604 51 45 45, e-mail: marek.scisly@vp.pl (należy podać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia oraz grupę startową),
- lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc.

SYSTEM ROZGRYWEK:
Zawodnicy grają systemem szwajcarskim.
Na dystansie 7 rund, tempo gry wynosi 60 min na partię + 30 sek./ruch.
Sędzia może podjąć decyzję o zmianie systemu rozgrywek w zależności od liczby uczestników.
Turniej zgłoszony do klasyfikacji FIDE i PZSZACH.

SĘDZIOWANIE:
W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy, chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne. Na rundę można się spóźnić 10 min. O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.

NAGRODY:
W klasyfikacji seniorów:
I miejsce – 200 zł
II miejsce – 150 zł
III miejsce – 100 zł

W klasyfikacji juniorówr:
I miejsce – 150 zł
II miejsce – 100 zł
III miejsce – 80 zł

Najlepszy nienagrodzony senior klubu Hetman – 50 zł
Najlepszy nienagrodzony junior klubu Hetman – 50 zł

Wysokość nagród obowiązuje przy minimum 20 zawodnikach Mistrzostw.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Liczba miejsc ograniczona jest do 30 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizator zapewnia płyny do dezynfekcji. Obowiązuje obowiązkowa dezynfekcja rąk po każdej rundzie. W czasie przemieszczania się pomiędzy stolikami gry obowiązuje zasłanianie ust i nosa.
Na sali gry mogą przebywać jedynie zawodnicy oraz obsługa turnieju.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany komunikatu.
Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny.
Udział w turnieju jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WKSz HETMAN (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.),a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN;

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem. Kopiowanie komuniaktu bez zgody autora jest nielegalne i zabronione.

IA Rafał Siwik© 2004-2021