Kalendarz Szachowy
Turniej Szachowy Turniej Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 36 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com


drukuj komunikat


15.ISC (International Solving Contest – Międzynarodowy Konkurs Solvingu) – 27.01.2019

Podstawowe zasady:
1. Są trzy kategorie:
a. Kategoria I - Główna, otwarta dla wszystkich (ale dedykowana dla zawodników doświadczonych)
b. Kategoria II - Dla zawodników do 1700 lub bez rankingu (w solvingu!)
c. Kategoria III - Juniorzy do lat 13 (urodzeni po 31.12.2005)
UWAGA! W kategorii III planowane są nagrody dla najlepszych juniorów startujących w Polsce, szczegóły będą podane wkrótce!

2. Turniej odbywa się o tej samej godzinie w różnych lokalizacjach położonych na terenach krajów zgłoszonych do konkursu. W jednym kraju można zgłosić więcej niż jedną lokalizację.

3. W dwóch pierwszych kategoriach są przewidziane dwie rundy 2-godzinne, w kategorii juniorów tylko jedna runda 2-godzinna. Każda runda składa się z 6 zadań:
a. Zadania w kategorii głównej w każdej rundzie to: #2, #3, #n, EG, h# , s#
b. Zadania w kategorii drugiej w każdej rundzie to: 2 x #2, #3, #n, EG, oraz h# w jednej rundzie i s# w drugiej
c. Zadania w kategorii juniorów to: 4 x #2, #3 oraz EG
d. (Objaśnienie skrótów zadań na drugiej stronie)

4. Turniej zaczyna się o 11.00 CET

5. Do każdej zgłoszonej lokalizacji musi być zgłoszony lokalny kontroler, który odpowiada za przeprowadzenie konkursu, sprawdzenie zadań oraz przesłanie wyników wraz ze skanami arkuszy zadań do sędziów głównych turnieju. Termin zgłoszeń to 31.12.2018

6. Nie ma specjalnych wymagań, żeby zostać lokalnym kontrolerem, należy udostępnić sędziemu swojego maila oraz zarejestrować się na stronie matplus.net, w celu udostępnienia wstępnych wyników. Rekomendowana (ale nie wymagana!) jest znajomość programu WFCC Solving Tournament Manager

7. Więcej informacji można uzyskać na stronie https://www.wfcc.ch/competitions/solving/isc-rules/
Komunikat: https://www.wfcc.ch/wp-content/uploads/ISC-2019-Announcement.pdf

8. W razie pytań, wątpliwości, proszę pisać do Piotra Murdzi (p.murdzia75@gmail.com) lub Kacpra Pioruna (kpiorun91@gmail.com)

Ad.3 Objaśnienie skrótów nazw zadań:
#2,#3 – odpowiednio, mat w 2 i mat w 3 posunięciach
#n – wielochodówka, czyli mat w więcej niż 3 posunięciach
EG – studium, czyli zadania rodzaju białe zaczynają (o ile nie jest inaczej podane w zadaniu) i wygrywają lub białe zaczynają i remisują
h# - mat pomocniczy
s# - samomat

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem. Kopiowanie komuniaktu bez zgody autora jest nielegalne i zabronione.

IA Rafał Siwik© 2004-2018